Vítejte u Čmoudíku

O nás

Provozní řád klubovny

Kdo jsme ?
Jsme Turistický oddíl mládeže "Čmoudík" (TOM) organizovaný v Klubu českých turistů a v Asociaci TOM (A-TOM) pod registračním číslem 9901. Ústředí Asociace TOM sídlí v Roztokách u Prahy, Palackého 325, PSČ 252 63. V ČR máme téměř 9.000 členů organizovaných v cca 250 oddílech. Zhruba polovina oddílů TOM jsou zároveň organizována na bázi dobrovolnosti v KČT (Klub českých turistů, Revoluční 1056/8, 110 05 Praha 1), náš oddíl konkrétně v oblasti Moravskoslezské a to v odboru 113617 "Slezský Tomík Ostrava". Náš odbor KČT je největší v republice, v roce 2017 měl cca 750-800 členů v jedenácti spřátelených oddílech (BVÚ, Hogan, KADAO, KAM, Orion, Zálesák, Javor, K.T.O., Buntaranta, Sylvatik…). Tomíci v Moravskoslezském kraji jsou nejpočetnější a nejaktivnější v celé ČR.

Naše oficiální adresa a iniciály?
Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK
Výškovická 149 (ing. Kašovský)
700 30 Ostrava - Výškovice

Právní forma: Pobočný spolek
Spisová značka výpisu ze spolkového rejstříku: L 41336 vedená u Městského soudu v Praze
IČ 68308868, nejsme plátci DPH
Běžný účet: Česká spořitelna Ostrava - Výškovice
1648292389/0800
IBAN CZ50 0800 0000 0016 4829 2389


Adresa klubovny?
Asociace TOM ČR, TOM 9901 Čmoudík
Svornosti 29a
700 30 Ostrava - Zábřeh

Adresa letního tábora?
Jméno táborníka
Letní stanový tábor TOM ČMOUDÍK Ostrava
Podleský šifrák - Mokřina
747 87 Budišov nad Budišovkou - Podlesí

Jak dlouho tu jsme a kolik nás je?
Náš oddíl oficiálně existuje 27 let (v roce 2017), z toho téměř 25 let pod křídly Asociace TOM, ale starší vedoucí již před tím působili v jiných ostravských oddílech (TOM Bobři, Osmačtyřicítka). Každoročně máme registrováno okolo 70-100 členů (v roce 2017 to bylo 88 členů), takže mezi cca 25 oddíly TOM v Ostravě patříme k těm největším a nejaktivnějším. Členové pocházejí převážně z obvodu Ostrava -Jih, ale jsou i takoví, kteří pravidelně s námi jezdí na akce, tábory a výpravy (Bohumín, Vratimov, Petřvald, Rychvald, Orlová, Havířov, Pstruží, Frýdlant nad Ostravicí, Ostrava - Poruba, Fifejdy…). Oddílové narozeniny slavíme vždy 15. října, první oddílová akce totiž proběhla u dnes již neexistující loděnice u Odry v Ostravě - Výškovicích 15.10.1990. :)

Kdo jsou naši vedoucí?
Všichni hlavní vedoucí mají kvalifikaci (uznávanou Ministerstvem školství) opravňující k vedení oddílu a tábora. Několik vedoucích má VŠ vzdělání, z toho mnozí jsou pedagogové a to i středoškolští. Hospodářka má zároveň zdravotní kurs, se zdravotním dozorem pomáhají i další vedoucí nebo maminky, pracující jako zdravotní sestřičky. Prakticky všichni vedoucí vypomáhají zdarma a ve svém volném čase, ať už docházejí pravidelně nebo jenom občas. Všichni prošli oddílem od mládí a tudíž mají odpovídající zkušenosti. Hlavní vedoucí je Ing. Rostislav Kašovský (tel 736 754 102), zástupci jsou Mgr. Alena Kašovská (zároveň hospodářka a zdravotnice) a Bc. Martin Kašovský. Tito tři jsou statutáři oddílu. Kontakty na další vedoucí najdete na webu v "Kontaktech".

Kde se scházíme? (Příběh naší klubovny)

Náš oddíl se schází převážně v nově zrekonstruovaných klubovnách na ul. Svornosti 29a v Ostravě - Zábřehu (tram č. 11), kousek od konečné Bělský les. Budovu obýváme se skautským střediskem "Modrý Šíp" a máme ji přesně napůl. Náš samostatný vchod je z levé strany, od kina Luna. Zde se konají družinové schůzky (úterý + středy, obvykle v 16:30-18:15 hod) a další akce. Ti nejmladší mají obvykle své speciální družinové schůzky v úterý. Družiny máme smíšené, kluci i holky, mladší i starší společně. V pondělky (říjen až květen) máme pravidelně tělocvičny, většinou na ZŠ Chrjukinova (17:00-19:00 hod). Dále členy pro různé soutěže a hry rozdělujeme na plavčíky (cca 3.-5. třída), námořníky (6.-8., příp. 9. třída) a kadety (nejstarší). Je-li pěkně, máme program na protilehlé louce, u Odry nebo v Bělském lese. Ostatní dny, víkendy, svátky a prázdniny trávíme na místech obvykle mimo město. Vždy uvítáme i neregistrované příchozí a pro ně organizujeme i mnohé naše akce. Občas zveme na naše akce i akční rodiče (turistika, splouvání řek, střelecké soutěže apod.)

Máte-li e-mail adresu a chcete -li být pravidelně informováni o našich akcích, dejte nám vědět. Naše adresa je cmoudik@cmoudik.cz, případně karo.sro@seznam.cz karo.sro@seznam.cz a internetové webové stránky mámewww.cmoudik.cz Informace o celém spolku naleznete nawww.a-tom.cz a www.kct.cz. Rádi Vám naši činnost ukážeme v naší klubovně nebo v mnoha kronikách a dalších dokumentech (DVD, VHS…). Na akce (kromě pravidelných tělocvičen a schůzek) se přihlašujeme včas vždy u konkrétní akce na první stránce webu.
                             
                             
                             Jaká je naše činnost?
Naše činnost je velice bohatá. Provádíme turistiku, VHT (vysokohorskou turistiku a ferraty), táboření, uzlujeme, lasujeme, šifrujeme, hrajeme různé netradiční hry a soutěže (softbal, indiánská házená, boj u kůlu, lakros, ringo…), během školního roku chodíme do tělocvičny, jezdíme na lyžích a běžkách, v létě jezdíme pod stany, na cyklovýpravy, na lodě - vodácké výpravy… Jezdíme na chaloupky a základny naší Asociace TOM a chaty KČT po celé ČR. Několikrát do roka vyrážíme i do zahraničí (poznávací zájezdy, srazy turistů, FICC Rallye, Euroranda, mezinárodní tábory). V poslední době jsme navštívili (obzvláště starší cestování a poznání chtiví) Berlín, Paříž, Kraków, Vídeň, Londýn, Dánsko, Nizozemí, Belgii, 3x Budapešť, Drážďany, Mnichov, Bělehrad, Wroclaw, Rigu… mnohokráte Slovensko a dlouhodobě spolupracujeme s německou mládežnickou organizací DWJ (Deutsche Wanderjugend) a rakouskou ÖTK jugend, se kterou pořádáme každoročně úspěšné reciproční setkání a tábory. Máme rádi samozřejmě i tradiční sporty jako stolní tenis, střelbu, lukostřelbu, disc golf, fotbal nebo florbal. Hodně zpíváme. Účastníme se srazů, závodů a Olympiád TOM pořádaných spřátelenými oddíly, Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje i naším ústředím, pravidelně závodíme na triatlonu Železný Tomík v Litoměřicích a navštěvujeme celostátní akce jako Poslední puchýř nebo zimní srazy. V klubovně máme knihovnu, včetně audio a videokazet z našich akcí. Diplomy za hry a soutěže děláme z aktuálních fotografií z akcí a jsme rádi, pokud si členové vedou deník (Can cák). Akce natočené videokamerou nahráváme na DVD domů i dalším zájemcům, stejně tak zapůjčíme negativy filmů a digitální foto na CD z akcí. Všechny naše akce bodujeme a hodnotíme jak měsíčně, tak celoročně. Vyvrcholením je vždy letní stanový tábor a to vždy v červenci na začátku prázdnin. Obvykle jezdíme do Budišova nad Budišovkou - Podlesí (okraj Vojenského prostoru Libavá). Tábor není možné zkracovat, zásadně bereme členy na celou dobu! Na tábor musí mít každý člen kolo! Zásadně se snažíme být oddíl nekuřácký a aktivně se snažíme působit proti negativním jevům mezi mládeží!

Kolik naše činnost stojí?
Každá naše akce stojí pochopitelně jinou částku, kterou vždy před akcí dáme na vědomí. Vybavovat materiálem se snažíme na základě podaných grantů a projektů a nikoliv na účet našich dětí. Pravidelně vybíráme celoroční příspěvek (obvykle v prosinci až lednu), který činí obvykle 300,-- Kč, přičemž každý obdrží aktuální průkazku KČT, případně v dalších letech přelepku na aktuální rok. Takto registrovaní členové mají např. o několik set korun levnější tábor, chalupy a objekty KČT a další slevy (SPHERE CARD), takže částka se určitě navrátí. Letní tábor (cca 18 dní) v roce 2017 stál 3.500,-- Kč pro registrované členy (3.800,-- pro neregistrované) a platí se vždy v červnu před prázdninami. Vzhledem k inflaci a zdražování potravin se obvykle zdražuje tábor o cca 100,-- Kč v následujícím roce. Přihlášky na tábor rozdáváme od března - dubna, rozesíláme je mejlem a bývají ke stažení na našich webových stránkách. Doregistraci dalších členů provádíme nárazově, například v rámci letního tábora.

K čemu se hlásíme a co je naším cílem?
Jsme dobrovolným zájmovým sdružením dětí, mladých lidí a vedoucích. Zabýváme se naplňováním volného času a výchovou svých členů. Hlásíme se k myšlence občanské společnosti a podporujeme vlastenectví, úctu k demokratickým tradicím našeho státu. Hlásíme se k Úmluvě o právech dítěte a k Listině práv a svobod. Spolupracujeme s partnerskými občanskými sdruženími, zejména s organizacemi dětí a mládeže v České republice a v zahraničí. Svou činnost rozvíjíme na poli turistiky, tábornictví, sportovních, kulturních, výchovných, sociálních a charitativních aktivit.

Jak se do našeho oddílu přihlásit? Chcete jet s námi na tábor?
Prostě přijďte na některou naši akci, kterou lehce zjistíte na první stránce našeho webu anebo v kalendáříku, ať již sami nebo s kamarádem či kamarádkou. Případně nám předem napište a poraďte se, která akce bude napoprvé nejvhodnější. Budeme rádi za základní iniciály, adresu, telefony - i na rodiče, datum narození - a to třeba mejlíkem. Upozorňujeme, že činnost našeho oddílu a tábora vyžaduje určitou kázeň a organizaci, ať již na stanové výpravě nebo při jízdě na kole nebo při splouvání řeky. Na táboře je vhodné, pokud se táborník o sebe umí postarat po stránce hygienické a úklidu ve stanu, umí jezdit na kole, neteskní hned druhý den po rodičích, zvládne noční hlídku a nehraje si s mobilními telefony nebo jinou elektronikou. Na táboře pořád něco děláme, sportujeme, hrajeme turnaje, šifrujeme, uzlujeme, běháme, skáčeme, plavíme se… Jídlo máme chutné a pestré, ale pokud je někdo vybíravý či rozmazlený, nebude to s námi mít jednoduché. :) Určitě nechceme, aby děti místo normálního jídla do sebe cpali hromady chipsů a sladkostí z nevyčerpatelných zásob, které jim poskytli rodiče. :( Upozorňujeme, že nováčci jsou na svém prvním táboře pokřtěni, což je tradiční a dlouholetý oddílový zvyk, ale určitě to není životu nebezpečný akt :) .


Listopad

Po Ut St Ct Pa So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
>
AdministrátorTOPlist
  
© 2007 - 2010 Design by  Jan Dudek - Sněhur