Vítejte u Čmoudíku

Co nás čeká...

29. ročník LAGORI CUP - louky u Koliby
Datum: 28.5.

LAGORI CUP 2023

Termín konání : neděle 28. 5. 2023                       

Místo konání: Louky u Bělského lesa v Ostravě-Jihu, u Koliby (Zábřeh, konečná tramvaje č. 3 a č.11)

Pořadatel: KČT, odbor Slezský Tomík, TOM Čmoudík Ostrava, Rosťa Kašovský, 736754102

cmoudik@cmoudik.cz nebo karo.sro@seznam.cz , www.cmoudik.cz

 Podporuje nás město Ostrava, Ostrava – Jih, Moravskoslezský kraj.

Vítězství obhajuje TOM KAM FM. 😊 Prosím, přivezte Štít vítězů.

Zápis do turnaje proběhne v 8:30 – 9:00 hod. V případě pozdního příjezdu vzdálených účastníků prosím alespoň zatelefonujte počet družstev do kategorií. Dojet se dá tramvají č. 3 a 11 nebo pěšky dvě zastávky od Kina Luna (tram 2, 3, 6, 7, 11, 15, bus 27, 31, 41, 61, 77).  Nevybírá se žádné startovné. Hraje se i za zhoršených klimatických podmínek, nějaký deštík nás přeci nemůže rozházet!!! Případné sociální zázemí (WC, kuchyňka…) je k dispozici v našich klubovnách v blízkosti louky. V sousedství je i restaurace Koliba, o víkendech otevřená od 11 hod. V případě ale extrémně špatného počasí, kdy by rodiče stejně děti na turnaj nepustili, se přihlášeným oddílům budeme snažit podat zprávu o zrušení.

Stručná pravidla hry.

Hrají proti sobě dvě družstva stejné kategorie (o počtu 4 až 6 členů). Nejprve probíhá losování kapitánů o to, kdo bude začínat jako obránce nebo útočník, vítěz losování si vybírá. Hraje se na pět výměn po dvou minutách (případně po 90 sekund, toto bude upřesněno). Při přešlapech útočníků nebo obránců se hra jednotlivé hry patřičně zkracují nebo prodlužují (obvykle o 15 nebo 20 sekund).  Hřiště jsou postavena s ohledem na věkové kategorie, nejmenší je pro nejmladší, největší hřiště je pro nejstarší. Hraje se volejbalovými míči, mírně podhuštěnými. Hřiště jsou ohraničena lany, jeden malý kruh je kolem 8 kolíků lagori (u nejmenších se může počet snížit např. na 6 ks), do kterého obránci nesmí zasahovat a šlapat, druhý větší kruh je hraniční pro obránce a útočníky (během vybíjení nesmí obránci vystoupit vně – jinak se jim přičítá penalizační čas hry a do kterého na oplátku nesmí vstupovat útočníci – jinak se jim čas útoku zkracuje). Poslední lana (minimálně v rozích, kde se soustřeďují útočníci před vybitím po shození lagori) ohraničují čtverec celého hřiště. V případě větší trávy je vhodné rohy viditelně označit (alespoň kužely nebo jinak).

 První družstvo – obránci -  se postaví vně obvodu menšího kruhu, který má v průměru asi 2 až 3 metry a ve kterém jsou postaveny lagori – 8 kolíků opřených o zabitý kůl v zemi. 8 kolíků se vždy staví pouze lehkým opřením o pevně zabitý kůl a to rovnoměrně kolem. Obráncům není povoleno s kolíky manipulovat, případně jinak záměrně ztěžovat útočníkům ve stavění lagori.

Druhé družstvo – útočníci- se rozestaví vně obvodu většího kruhu, který má v průměru cca 5 až 6 metrů. Přihrává si mezi sebou míč a snaží se jím ve vhodném okamžiku zasáhnout mezi obránci kolíky, tzv. lagori.  Když se to útočníkům podaří, musí se rozmístit dle libosti na všechny strany hřiště, nejlépe do čtyř nejvzdálenějších rohů, které jsou vyznačeny lany a plastovými kužely pro lepší viditelnost. Největší čtverec ohraničuje hřiště pro útočníky, nejvzdálenější rohy jsou vzdáleny od lagori cca 10 – 12 metrů. Pokud útočníci neshodí všech 8 kolíků ale pouze některé, pokračuje se dále normálně ve hře a pokračuje časový limit.  Pokud kolíky spadnou nezaviněně (např. silným poryvem větru), přeruší rozhodčí hru, stopne čas a kolíky se postaví. Pokud se podaří útočníkům v limitu shodit všech 8 kolíků, obránci rychle seberou míč a snaží se trefit některého z útočníků. Mají-li dobrou mušku a někoho zasáhnou míčem (a to jak vzduchem, tak odrazem od země, tedy platí každý dotyk míče, míč se nyní již nechytá jako při vybíjené!!!), kolo končí bez bodového zisku a družstva si střídají úlohy. Netrefí-li se míč do žádného z útočníků, musí si doběhnout pro míč a vrátit se zpět. Obránci s míčem vždy mohou vybíjet jen z kruhu (většího kruhu), nikoliv mimo tento kruh a všichni obránci musí v kruhu být přítomni, tedy i ti, co běželi pro zahozený míč. Mohou si ho však do kruhu hodit a přihrávat si, dokud v něm všichni nejsou navráceni. Útočníci se mezitím snaží postavit 8 kolíků okolo velkého kůlu. Jestliže stavbu dokončí, chytnou se všichni za ruce, dají je nad hlavu a zvolají “lagori“, získají bod. 8 kolíků lze tedy stavět i na pokračování a kromě závěrečného zvolání lagori se stavění nemusí účastnit všichni útočníci, protože často se obránce vrátí dříve s balónem, než je vše postaveno. Útočníci se znovu rozprchnou na hranice čtverce a obránci po nich opět pálí z mezikruží. V podstatě se hraje do té doby, pokud není útočník zasažen nebo pokud nejsou postaveny lagori. V této části hry již neplatí časový limit.

Obránci nikdy nesmí míč chytnout během základní hry do rukou, mohou ho pouze odpalovat volejbalovým způsobem pryč z kruhu, případně vyrážet různými částmi těla, tedy i nohou, ovšem pouze za letu míče, tzv. „z první“ nebo druhotným odrazem v letu ve vzduchu.  Nelze tedy provést odkop ze země nebo zdvihnutí míče ze země a odhození do dálky. Útočníci pro odražený míč musí běžet a ztrácejí čas z limitu. Pokud míč zůstane na území obránců (v kruhu), musí ho podat nejbližší obránce neprodleně nejbližšímu útočníkovi (přímo, anebo před něj na zem). Pokud by došlo ke zdržení útočníků nepovoleným odpálením míče obránci, nastaví limit rozhodčí o příslušný čas.

Pokud útočník při vybíjení vystoupí ze čtverce, počítá se to jako by byl zasažen, pokud obránci při přihrávání nebo jiným způsobem shodí útočníkům i z části postavené lagori, získávají automaticky útočníci bod. Pokud během hry (během časového limitu), dokud nejsou shozeny lagori dojde k přešlapu, odpočítává se nebo připočítává 20 sekund k limitu (případně 15 s, bude upřesněno), podle toho zda jde o útočníka či obránce. Pokud obránce přešlápne při vybíjení, hod a případné vybití útočníka je neplatné. Pokud útočník přešlápne při střelbě na lagori, tak případné shození lagori je také neplatné.

Rozhodčí má právo v případě znatelné pasivity obránců (zdržování míče v kruhu bez zájmu o vybíjení útočníků a tím znemožňování stavění lagori) a prodlužování hry při vybíjení útočníků výměnu po předcházejícím napomenutí ukončit a uznat bod útočníkům i bez postavení lagori. Obdobně má právo rozhodčí potrestat družstvo buď navýšením/snížením časového limitu za sprostou mluvu a obhroublé chování. Není dovoleno záměrně trefovat obránce míčem do hlavy nebo jiných choulostivých míst. Dále má právo rozhodčí vzhledem k průběhu hry a fyzickým schopnostem hráčů zmenšit nebo zvětšit části hřiště tak, aby si hráči zahráli a aby zápasy nekončily 0:0, případně ubrat počet kolíků např. z 8 na 6. Rozhodčí budou počítat a zapisovat jako pomocné body počet shozených kolíků/lagori, v případě nerozhodných výsledků (ať již v jednotlivých zápasech nebo v celém turnaji) toto „skóre“ rohodne v případě stejného pořadí (shodě bodů).   Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet směn či její délku vzhledem k počtu účastníků a družstev. 

Kategorie  - dívčí i chlapecké:

1. kategorie do 12 let včetně

2. kategorie 13-16 let

3. kategorie nad 17 let

Smíšená družstva startují v chlapecké kategorii. Výjimečně mohou v družstvu nastoupit pouze tři hráči, ovšem pouze v případě zranění nebo při nemožnosti družstva sehnat dalšího člena. Je třeba ale vědět, že tři jsou již hrozně málo proti přesile soupeře.  Pokud má oddíl v příslušné kategorii k dispozici na soupisce více hráčů, třeba 7, může hráče střídat, ale nikoliv v průběhu jedné hry (opět s výjimkou nepředpokládaných událostí), ale až na další zápas v turnaji. Pokud má oddíl k dispozici v kategorii hráčů 8 a více, jednoznačně doporučujeme přihlásit více družstev.

Oddíl může nasadit člena o jednu kategorii výš, ale nikde ne staršího do mladší kategorie.

Systém turnaje – celkový vítěz turnaje získá putovní placku – Štít vítězů.

V každé kategorii se boduje prvních pět míst a to první místo pět bodů až páté místo jeden bod. Každý oddíl a

příchozí můžou nasadit do každé kategorie libovolný počet družstev, ovšem do celkových výsledků turnaje se počítá výsledek nejlepšího z nich. Další pořadí se nemění, takže pokud jeden oddíl obsadí v kategorii první tři místa, body za druhé a třetí

místo se nepočítají nikomu. Poté se sečtou body ze všech kategorií a ten oddíl, který jich bude mít nejvíce, ten celkově vítězí.

Pokud by dva oddíly měly stejný počet bodů, rozhodují lepší umístění případně dalších nebodovaných družstev. Pokud ani tohle nepomůže, rozhodují vzájemné zápasy družstev v jednotlivých kategoriích (nejprve počet vítězství a poté případně lepší skóre, případně lepší skóre shozených lagori). Pokud by ani toto nepomohlo, určí vedení turnaje jeden vzájemný „finálový“ zápas navíc v dohodnuté kategorii.

Prosba – prosíme vedoucí, kteří znají pravidla hry, aby se popřípadě nahlásili u zápisu mužstev jako rozhodčí. Toto nevylučuje, že můžete zároveň soutěžit! Přiberte si psací potřeby, případně i stopky nebo mobily s možností stopování času.

Jestliže se rozhodnete zúčastnit, prosím podejte pořadatelům orientační zprávu a předpokládaný počet družstev na cmoudik@cmoudik.cz nebo karo.sro@seznam.cz


Přihlásit na výpravu:

Jméno a příjmení(přezdívka):

Účast:

1. Rosťa
2. Šrámka
3. Okurka
4. Mája
5. Jana
6. Marťas
7. Bobek
8. Vendy
9. Karča
10. Vilda
11. Zajíc
12. Naty
13. Luki
14. Žralok
15. David
16. Mrkvici
17. Kari
18. Tomáš
19. Jirkač
Červen

Po Ut St Ct Pa So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
>
AdministrátorTOPlist
  
© 2007 - 2010 Design by  Jan Dudek - Sněhur